uinl ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

logo_right

Γνωρίστε την Ελληνική Συμβολαιογραφία

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2830/2000), ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός και ο θεσμικός του ρόλος είναι ανάλογος με εκείνον του δικαστικού λειτουργού (άρθρο 92, παρ. 4 Ελληνικού Συντάγματος).
Ο Έλληνας συμβολαιογράφος καταρτίζει με ασφάλεια δικαίου τις συμβάσεις που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία, το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο των εταιρειών. Τα έγγραφα που συντάσσει είναι δημόσια έγγραφα και, ως εκ τούτου, αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι πάντων για όλα, όσα βεβαιώνονται σ’ αυτά.
Στο πλαίσιο του συστήματος της «προληπτικής δικαιοσύνης», ο συμβολαιογράφος ενεργεί ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και αντικειμενικός σύμβουλος όλων των μερών μιας συναλλαγής (ποτέ υπέρ ενός «πελάτη»), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το σύννομο της σύμβασης και το δημόσιο συμφέρον.
Ασκώντας κατά τον τρόπο αυτό τα καθήκοντά του συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή των χρονοβόρων και δαπανηρών αντιδικιών, διενέξεων και αμφισβητήσεων, σχετικά με την εγκυρότητα και τη σημασία των συμβατικών διατάξεων των συναλλαγών.

2011-01-04 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Όπως θα διαπιστώσετε η κοινοποιούμενη εγκύκλιος χρήζει εκτεταμένων διορθώσεων και περαιτέρω διευκρινίσεων. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε την παρούσα ανακοίνωση μέχρι να ευδοκιμήσουν οι συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα διαβουλεύσεις με την αρμόδια υπηρεσία για τη βελτίωση του συστήματος έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
Σημειώνεται ότι τόσο από πλευράς μας όσο και από την πλευρά του Τ.Ε.Ε. είχε υποβληθεί το αίτημα αναστολής εφαρμογής του συστήματος, το οποίο δεν έγινε δεκτό.                                                              Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

Συνημμένο Αρχείο:

Εγκύκλιος Υπουργείου ΚΕΝΑΚ

 

Τελευταίες Προσθήκες - Συντονιστική

Επιστολή Προέδρου και ανακοίνωση για πιλοτικό πρόγραμμα

Αγαπητοί συνάδελφοι,   Στη συνέχεια της παρουσίασης του Πιλοτικού Έργου ηλεκτρονικής διαβίβασης στοιχείων ακινήτων και ψηφιακά υπογραμμένω

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 73/2014 - Πιστοποιητικό του άρθρου 54α

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σε συνέχεια της υπ' αριθμόν 72/16-09-2014 εγκυκλίου της ΣΕΣΣΕ σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ. 1205/12-09-2014 της Γενικής Γρα

Διαβάστε »
Ανακοίνωση Συντονιστικής - Διαβίβαση εγγράφου Χρήστου Τερζίδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο του Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης, Χρήστου Τε

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 72/2014 - Διαβίβαση ΠΟΛ Υπουργείου Οικονομικών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ με ημερομηνία 12/9/2014 (της οποίας και αναμένεται η δημοσίευση) της Γενικής Γραμματέως Δημοσί

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 71/2014 - επικείμενη περαίωση κτηματογράφησης σε Τοπικά Διαμερίσματα

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Κατόπιν ενημέρωσής μας από το Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ) σας γνωστοποιούμε ότι επίκειτα

Διαβάστε »

Τελευταίες Προσθήκες - Σύλλογος

Βίντεο Εκδήλωσης: ΕΚΧα & ΣΣΕΑΠΑΔ 23 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την ΕΚΧΑ Α.Ε. παρουσίασαν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 20

Διαβάστε »
Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 30-9-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,   Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλ

Διαβάστε »
Ανακοίνωση - Εκδήλωση με ΕΚΧΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την ΕΚΧΑ Α.Ε. παρουσίασα

Διαβάστε »
Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 25-9-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,   Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Συ

Διαβάστε »
Ανακοίνωση για εκδήλωση ΕΚΧα & ΣΣΕΑΠΑΔ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος της συνεργασίας του Συλλόγου μας με την ΕΚΧΑ Α.Ε. συνεχίζεται με την επίσημη παρ

Διαβάστε »

eur directory

enn

couples

successions

ejustice

Διαύγεια