Επικοινωνια

Γ. Γενναδίου 4, Αθήνα 10678
Τηλ.: 210 3307450
Email: notaries@notariat.gr

uinl ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

logo_right

Ελληνική Συμβολαιογραφία

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2830/2000), ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός και ο θεσμικός του ρόλος είναι ανάλογος με εκείνον του δικαστικού λειτουργού (άρθρο 92, παρ. 4 Ελληνικού Συντάγματος).
Ο Έλληνας συμβολαιογράφος καταρτίζει με ασφάλεια δικαίου τις συμβάσεις που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία, το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο των εταιρειών. Τα έγγραφα που συντάσσει είναι δημόσια έγγραφα και, ως εκ τούτου, αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι πάντων για όλα, όσα βεβαιώνονται σ’ αυτά.
Στο πλαίσιο του συστήματος της «προληπτικής δικαιοσύνης», ο συμβολαιογράφος ενεργεί ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και αντικειμενικός σύμβουλος όλων των μερών μιας συναλλαγής (ποτέ υπέρ ενός «πελάτη»), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το σύννομο της σύμβασης και το δημόσιο συμφέρον.
Ασκώντας κατά τον τρόπο αυτό τα καθήκοντά του συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή των χρονοβόρων και δαπανηρών αντιδικιών, διενέξεων και αμφισβητήσεων, σχετικά με την εγκυρότητα και τη σημασία των συμβατικών διατάξεων των συναλλαγών.

2011-01-04 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Όπως θα διαπιστώσετε η κοινοποιούμενη εγκύκλιος χρήζει εκτεταμένων διορθώσεων και περαιτέρω διευκρινίσεων. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε την παρούσα ανακοίνωση μέχρι να ευδοκιμήσουν οι συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα διαβουλεύσεις με την αρμόδια υπηρεσία για τη βελτίωση του συστήματος έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
Σημειώνεται ότι τόσο από πλευράς μας όσο και από την πλευρά του Τ.Ε.Ε. είχε υποβληθεί το αίτημα αναστολής εφαρμογής του συστήματος, το οποίο δεν έγινε δεκτό.                                                              Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

Συνημμένο Αρχείο:

Εγκύκλιος Υπουργείου ΚΕΝΑΚ

 

Τελευταίες Προσθήκες - Συντονιστική

Εγκύκλιος Συντονιστικής 21/2015 - ΙΚΕ - Ηλεκτρονική υποβολή ΓΕΜΗ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, 1) Όπως σας είχαμε ενημερώσει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 104 του ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) προστέθηκε παράγραφος

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 20/2015 - Άρθρο 27 Ν.4251/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σας υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/1-4-2014) Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 19/2015 - Μη γνήσια πιστοποιητικά

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. Φ138596/29173/14/17-01-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πλ

Διαβάστε »
Ανακοίνωση ΕΤΑΑ - Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 30/4/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την από 19.2.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., η

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 18/2015 - Διαβίβαση ΠΟΛ 1015

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Σας διαβιβάζουμε την ΠΟΛ 1015/14-1-2015 (ΦΕΚ Β 245/17-2-2015),με θέμα «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης του Γενικ

Διαβάστε »

Τελευταίες Προσθήκες - Σύλλογος

Ομάδα Ανάγνωσης Συμβολαιογράφων - 9/3/2015

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ   Υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 και ώρα 4.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας, θα συνα

Διαβάστε »
Πρόσκληση ΔΣ 3.3.2015 - Προσθήκη θέματος σε ημερήσια διάταξη

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,   Στη συνέχεια της από 26-2-2015 πρόσκλησης για προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ

Διαβάστε »
Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 3/3/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,   Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 3 Mαρτίου 2015 (ημέρα για την οποία  ήδη έχει προσδιοριστεί  συ

Διαβάστε »
Ανακοίνωση ανάρτησης βιντεοσκόπησης Γ. Σ. 1-2-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα μας www.hellenicnotaryassociation.gr την ετήσια

Διαβάστε »
Βίντεο: Ετήσια Γενική Συνέλευση - 1/2/2015 - Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Παρακολουθείστε τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ" στις 1-2-2015.   Θ Ε Μ Α Τ Α 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γεν

Διαβάστε »

eur directory

enn

couples

successions

ejustice

Διαύγεια