uinl ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

logo_right

Γνωρίστε την Ελληνική Συμβολαιογραφία

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2830/2000), ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός και ο θεσμικός του ρόλος είναι ανάλογος με εκείνον του δικαστικού λειτουργού (άρθρο 92, παρ. 4 Ελληνικού Συντάγματος).
Ο Έλληνας συμβολαιογράφος καταρτίζει με ασφάλεια δικαίου τις συμβάσεις που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία, το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο των εταιρειών. Τα έγγραφα που συντάσσει είναι δημόσια έγγραφα και, ως εκ τούτου, αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι πάντων για όλα, όσα βεβαιώνονται σ’ αυτά.
Στο πλαίσιο του συστήματος της «προληπτικής δικαιοσύνης», ο συμβολαιογράφος ενεργεί ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και αντικειμενικός σύμβουλος όλων των μερών μιας συναλλαγής (ποτέ υπέρ ενός «πελάτη»), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το σύννομο της σύμβασης και το δημόσιο συμφέρον.
Ασκώντας κατά τον τρόπο αυτό τα καθήκοντά του συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή των χρονοβόρων και δαπανηρών αντιδικιών, διενέξεων και αμφισβητήσεων, σχετικά με την εγκυρότητα και τη σημασία των συμβατικών διατάξεων των συναλλαγών.

2011-01-04 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Όπως θα διαπιστώσετε η κοινοποιούμενη εγκύκλιος χρήζει εκτεταμένων διορθώσεων και περαιτέρω διευκρινίσεων. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε την παρούσα ανακοίνωση μέχρι να ευδοκιμήσουν οι συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα διαβουλεύσεις με την αρμόδια υπηρεσία για τη βελτίωση του συστήματος έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
Σημειώνεται ότι τόσο από πλευράς μας όσο και από την πλευρά του Τ.Ε.Ε. είχε υποβληθεί το αίτημα αναστολής εφαρμογής του συστήματος, το οποίο δεν έγινε δεκτό.                                                              Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

Συνημμένο Αρχείο:

Εγκύκλιος Υπουργείου ΚΕΝΑΚ

 

Τελευταίες Προσθήκες - Συντονιστική

Εγκύκλιος Συντονιστικής 80/2014 - διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι τις 20.04.2015, το διάστημα της άρσης υποχρέωσης επισύναψης των απαιτού

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 79/2014 - διαβίβαση ΠΟΛ 1231&1232 2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας κοινοποιούμε :   α) την ΠΟΛ 1231/20.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2832/22.10.2014) με θέμα «Διαδικασία χορήγησης ε

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 78/2014 - Διαβίβαση ΦΕΚ 182Α

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 77/2014 - διαβίβαση εγγράφου ΔΟΥ Κηφισιάς

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας αποστέλλουμε συνημμένα το έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς για αναζήτηση στοιχείων του προσώπου που αναφέρεται σ

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 76/2014 - διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για τους έχοντες εγγραπτέα δικα

Διαβάστε »

Τελευταίες Προσθήκες - Σύλλογος

Πρόσκληση για εορτασμό αγίων Μαρκιανού & Μαρτυρίου

Πρόσκληση   Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου σας προσκα

Διαβάστε »
Διαβίβαση Ανακοίνωσης Προέδρου ΕΚΧΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στη συνέχεια του δημοσιεύματος της Εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» της Δευτέρας 13.10.2014 υπό τον τίτλο «Το Κτ

Διαβάστε »
Ανακοίνωση - Πρακτικά Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29-10-2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,   Σας διαβιβάζουμε το ηχητικό αρχείο των πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τ

Διαβάστε »
Πρόσκληση ΔΣ - 14.10.2014 - τακτική συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,   Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:30 στα γραφεία του Συλλό

Διαβάστε »
Ανακοίνωση Αντιπροέδρου - έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. 14.10.2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’αριθμ.πρωτ.2193/3.10.2014 αίτηση των συμβολαιογράφων-μελών του Δ.Σ. κ.κ. Ελένης Κοντο

Διαβάστε »

eur directory

enn

couples

successions

ejustice

Διαύγεια