Επικοινωνια

Γ. Γενναδίου 4, Αθήνα 10678
Τηλ.: 210 3307450
Email: notaries@notariat.gr

uinl ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

logo_right

Ελληνική Συμβολαιογραφία

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2830/2000), ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός και ο θεσμικός του ρόλος είναι ανάλογος με εκείνον του δικαστικού λειτουργού (άρθρο 92, παρ. 4 Ελληνικού Συντάγματος).
Ο Έλληνας συμβολαιογράφος καταρτίζει με ασφάλεια δικαίου τις συμβάσεις που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία, το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο των εταιρειών. Τα έγγραφα που συντάσσει είναι δημόσια έγγραφα και, ως εκ τούτου, αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι πάντων για όλα, όσα βεβαιώνονται σ’ αυτά.
Στο πλαίσιο του συστήματος της «προληπτικής δικαιοσύνης», ο συμβολαιογράφος ενεργεί ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και αντικειμενικός σύμβουλος όλων των μερών μιας συναλλαγής (ποτέ υπέρ ενός «πελάτη»), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το σύννομο της σύμβασης και το δημόσιο συμφέρον.
Ασκώντας κατά τον τρόπο αυτό τα καθήκοντά του συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή των χρονοβόρων και δαπανηρών αντιδικιών, διενέξεων και αμφισβητήσεων, σχετικά με την εγκυρότητα και τη σημασία των συμβατικών διατάξεων των συναλλαγών.

2011-01-04 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Όπως θα διαπιστώσετε η κοινοποιούμενη εγκύκλιος χρήζει εκτεταμένων διορθώσεων και περαιτέρω διευκρινίσεων. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε την παρούσα ανακοίνωση μέχρι να ευδοκιμήσουν οι συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα διαβουλεύσεις με την αρμόδια υπηρεσία για τη βελτίωση του συστήματος έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
Σημειώνεται ότι τόσο από πλευράς μας όσο και από την πλευρά του Τ.Ε.Ε. είχε υποβληθεί το αίτημα αναστολής εφαρμογής του συστήματος, το οποίο δεν έγινε δεκτό.                                                              Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

Συνημμένο Αρχείο:

Εγκύκλιος Υπουργείου ΚΕΝΑΚ

 

Τελευταίες Προσθήκες - Συντονιστική

Eγκύκλιος Συντονιστικής 25/2015 - Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (21 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 23/2015 - Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε συνημμένα 1) Το με αριθμό πρωτ. Οικ.1503819/ΝΔ416/2-3-2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. (Νομικής Διεύθυνσης,

Διαβάστε »
Δελτίο Τύπου 17/3/2015 - Περί των διαθεσίμων των Ασφαλιστικών Ταμείων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του Κράτους

Ενόψει των σχεδιασμών για χρήση των διαθεσίμων των Ασφαλιστικών Ταμείων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του Κράτους, οι συμβολαιογράφοι

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 24/2015 - Διατάξεις δασικής νομοθεσίας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Σας κοινοποιούμε διατάξεις δασικής νομοθεσίας, το ειδικότερο περιεχόμενο των οποίων αναπτύχθηκε στα σεμινάρια με θέμα «

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 22/2015 - Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαθηκών-ARERT

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχές του χρόνου η Ελληνική Συμβολαιογραφία είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικτύου Μ

Διαβάστε »

Τελευταίες Προσθήκες - Σύλλογος

Κοινοποίηση πρόσκλησης ΔΣ 30/3/2015

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,   Προσκαλείσθε να προσέλθετε τη Δευτέρα 30 Mαρτίου 2015 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θ

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συλλόγου 1/2015 - Αρχαιρεσίες Συλλόγου έτους 2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» θα διενεργηθούν την Κυριακή 31 Μαΐ

Διαβάστε »
Ανακοίνωση - έναρξη συνεργασίας με ΓΓΔΕ για μη εξυπηρετούμενες οφειλές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,   Στη συνέχεια των αποφάσεων της από 17-3-2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σας ενημερώνουμε, ότι ήδη άρ

Διαβάστε »
Συνάντηση Ομάδας Ανάγνωσης - Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Αγαπημένοι συνάδελφοι, σας καλούμε στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:00 μμ στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας, στη συνάντηση της

Διαβάστε »
Ανακοίνωση - Διαβίβαση Υ.Α. ΥΠΕΚΑ για ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων & μελέτη Task Force

Αγαπητοί συνάδελφοι,   Για την  πληρέστερη ενημέρωσή  σας για τα θέματα  Κτηματολογίου  της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης  της Τρίτης 17-3-2015 σας α

Διαβάστε »

eur directory

enn

couples

successions

ejustice

Διαύγεια